Habib Salim bin Ahmad bin Jindan

Al Habib Umar Bin Hafidz

Al Habib Jindan bin Novel bin Salim bin Ahmad bin Jindan

Al Habib Ahmad bin Novel bin Salim bin Ahmad bin Jindan

Al Habib Syafiq bin Ali Ridho bin Syekh Abu Bakar bin Salim

Sayyid Salim bin Jindan

Ustadz Ahmad Khodir Ridwan Al Jawi

Muhammad Mishbahudin As Sundawi

Ustadz Muhammad Al Hamdani

Habib Alwi bin Ahmad bin Alwi bin Shahab ST

Habib Muhammad bin Utsman Syahab 

Ustadz Muhammad Sholeh