VISI

Memperbaiki kehancuran ummat, menghidupkan syariat yang telah banyak dirobohkan dan membangun generasi yang lebih baik, (Tajdiid).

MISI

  1. Menamamkan sifat ta’dzim kepada agama dihati ummat.
  2. Menyebarluaskan dan menekuni ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu pengetahuan Syari’at Islam secara khusus kepada ummat.
  3. Menghiasi diri setiap individu dari ummat dengan akhlaq Nabawiyyah, baik yang bersifat dzohir maupun bersifat batin.
  4. Membangkitkan di hati ummat semangat untuk membela agama dan Syariat Islam dan membangkitkan semangat mereka untuk mencurahkan segala perhatian kepada keadaan ummat.