Dauroh Zakat Fitrah bersama Habib Ahmad

Dauroh Zakat Sesi-1 Dalil Berzakat /spanhttp://majelisrasulullah.org/ceramah/mp3/dauroh-zakat-sesi-1-dalil-berzakat.mp3 Dauroh Zakat Sesi-2 Kewajiban Mempelajari cara Berzakat /spanhttp://majelisrasulullah.org/ceramah/mp3/dauroh-zakat-sesi-2%20-kewajiban-mempelajar-cara-berzakat.mp3 Dauroh Zakat Sesi-3 Syarat Berzakat Fitrah /spanhttp://majelisrasulullah.org/ceramah/mp3/dauroh-zakat-sesi-3-syarat-zakat-fitrah.mp3 Dauroh Zakat Sesi-4 Kewajiban Berzakat Orang yang yang wajib Dinafkahi /spanhttp://majelisrasulullah.org/ceramah/mp3/dauroh-zakat-sesi-4-kewajiban-berzakat-orang-yang-wajib-dinafkahi.mp3 Dauroh Zakat Sesi-5 Bentuk yang dikeluarkan dari Zakat Fitrah /spanhttp://majelisrasulullah.org/ceramah/mp3/dauroh-zakat-sesi-5-bentuk-yang-dikeluarkan-dari-zakat.mp3 Dauroh Zakat Sesi-6 Waktu menunaikan Zakat Fitrah /spanhttp://majelisrasulullah.org/ceramah/mp3/dauroh-zakat-sesi-6-waktu-menunaikan-zakat-fitrah.mp3 Dauroh Zakat Sesi-7 Penyaluran Zakat…