Pendurhaka Mati dalam Suul-khatimah

Ketahuilah, bahwa yang selalu mati dalam Suul-khatimah itu adalah orang-orang yang tidak mengambil berat dengan sembahyang fardhu, tidak mengeluarkan zakat yang wajib, dan orang-orang yang menjaga tepi kain kaum muslimin, orang-orang yang mengurangi timbangan , orang-orang yang menipu kaum muslimin dan membelit mereka serta mengelirukan mereka dalam perkara-perkara agama mahupun dunia. Begitu juga dengan orang-orang…