Kamuflase dan Perilaku Cerdas Binatang

Allah SWT telah menciptakan semua makhluk hidup dengan ciri dan keahlian yang berbeda sesuai dengan lingkungan tempat hidup mereka. Setiap makhluk hidup menggunakan keahlian ini untuk melindungi diri atau berburu. Beberapa dari mereka menyembunyikan diri dengan teknik kamuflase atau penyamaran yang ahli. Ada yang melakukan mimikri, yakni meniru benda lain, dan ada pula yang melakukan…

Pendurhaka Mati dalam Suul-khatimah

Ketahuilah, bahwa yang selalu mati dalam Suul-khatimah itu adalah orang-orang yang tidak mengambil berat dengan sembahyang fardhu, tidak mengeluarkan zakat yang wajib, dan orang-orang yang menjaga tepi kain kaum muslimin, orang-orang yang mengurangi timbangan , orang-orang yang menipu kaum muslimin dan membelit mereka serta mengelirukan mereka dalam perkara-perkara agama mahupun dunia. Begitu juga dengan orang-orang…