Takwa bagian 1

Allah SWT berfirman: ومن اصدق من الله حديثا (87 Artinya: “Dan siapakah orang yang lebih benar perkataannya daripada Allah?” (Qs. an-Nisaa’ ayat: 87). Dalam ayat-Nya yang lain. Allah SWT berfirman: ومن أصدق من الله قليلا (122) Artinya: “Dan siapakah orang yang lebih dipercaya perkataannya daripada Allah?’ ‘(Qs. an-Nisaa’ ayat: 122). Dalam ayat-Nya yang lain. Allah…