Semir Rambut Rasulullah SAW

Hadits 044 Ahmad bin Mani’ menuturkan kepada kami dari Husyaim, dari Abdul Malik bin Umair, dari Iyad bin Laqith, dari Abu Rimtsah mengabarkan kepadaku, ia berkata, “Aku pernah menemui Rasulullah Shalallahu alaihi wa aalihi wa shahbihi wa salam bersama anakku. Kemudian beliau bertanya, ‘Apakah ini (benar) anakmu?’ Aku menjawab, ‘Iya, aku bersaksi ia adalah anakku.’…