Ucapan Para ‘Arifin Mengenai Jenazah dan Kubur Bagian 3

2. Tentang Kubur Adh-Dhahhak mengungkapkan, “Pada suatu hari seorang sahabat bertanya, ‘Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling zuhud?’ Beliau bersabda: ‘Orang yang tidak pernah melupakan kuburan dan barang lama yang rusak, meninggalkan perhiasan dunia, lebih mengutamakan yang kekal daripada yang fana’, tidak menganggap esok hari sebagai miliknya, dan menganggap dirinya termasuk penghuni kubur juga.’” (HR.…