Dakwah Dengan Kasih Sayang Bagian 21

Sesi Ketiga Hari Ketiga, Ahad (8 Jum. Tsani 1433) PUJI bagi Allah SWT yang telah memberi pertolongan kepada orang-orang yang mengemban amanah. Jika jujur dan ikhlas dalam menunaikan amanah, serta berkomitmen untuk melakukannya dengan dengan baik, maka Allah SWT pasti menambah pertolongan dan taufiq-Nya. Kami memohon kepada Allah SWT agar mencurahkan rahmat dan salam kepada…