7- TATA CARA MASUK KE DALAM MASJID Bagian 2

Apabila engkau telah masuk masjid, maka jangan duduk sebelum shalat Tahiyyatul Masjid sebanyak dua rakaat. Jika engkau masuk ke dalam masjid dalam keadaan tidak menyandang wudlu atau memang tidak berkeinginan melakukan shalat. maka bacalah ucapan-ucapan mulia seba­nyak tiga kali, atau empat kali.16) Ada juga yang berpendapat, bacaan tersebut dibaca tiga kali untuk orang yang berhadas dan…