Pengajian Malam Rabu ( Oktober 2015)

2015-10-27 HABIB AHMAD PENGAJIAN MALAM RABU http://audio.alfachriyah.org/malam_rabu/2015/2015-10-27_habib_ahmad_pengajian_malam_rabu.mp3 Download   2015-10-20 HABIB AHMAD PENGAJIAN MALAM RABU http://audio.alfachriyah.org/malam_rabu/2015/2015-10-20_habib_ahmad_pengajian_malam_rabu.mp3 Download   2015-10-07 UST SAIFUL HUDA PENGAJIAN MALAM RABU http://audio.alfachriyah.org/malam_rabu/2015/2015-10-07_saiful_huda_kitab_fawaid_tsaminah_dan_tadzkirotunnas.mp3 Download   2015-10-07 HABIB AHMAD BIN NOVEL JINDAN PENGAJIAN MALAM RABU http://audio.alfachriyah.org/malam_rabu/2015/2015-10-07_habib_ahmad_pengajian_malam_rabu.mp3 Download   2015-10-07 HABIB ABDURRAHMAN AL HABSY DARI HAUTHOH PENGAJIAN MALAM RABU http://audio.alfachriyah.org/malam_rabu/2015/2015-10-07_habib_abdurrahman_alhabsy_dari_hauthoh_pengajian_malam_rabu.mp3 Download  

Rauha Majlis Wakaf Habib Salim Jindan ( Oktober 2015)

2015-10-31 HABIB AHMAD BIN NOVEL JINDAN http://audio.alfachriyah.org/majelis_wakaf_habib_salim_jindan/2015/2015-10-31_habib_ahmad_almuhtarminalanwarfishohbatilakhyar.mp3 Download   2015-10-24 UST ADAM HAIKAL http://audio.alfachriyah.org/majelis_wakaf_habib_salim_jindan/2015/2015-10-24_ust_adam_haikal_almuhtarminalanwarfishohbatilakhyar.mp3 Download   2015-10-17 HABIB AHMAD BIN NOVEL JINDAN http://audio.alfachriyah.org/majelis_wakaf_habib_salim_jindan/2015/2015-10-17_habib_ahmad_almuhtarminalanwarfishohbatilakhyar.mp3 Download   2015-10-04 HABIB AHMAD BIN NOVEL JINDAN http://audio.alfachriyah.org/majelis_wakaf_habib_salim_jindan/2015/2015-10-04_habib_ahmad_almuhtarminalanwarfishohbatilakhyar.mp3 Download  

Majlis AsSiroh AnNabawiyah ( Oktober 2015 )

2015-11-21 HABIB AHMAD BIN NOVEL JINDAN http://audio.alfachriyah.org/majelis_gabungan/2015/2015-11-21_habib_ahmad_diyaullami.mp3 Download &nbsp 2015-10-31 HABIB AHMAD BIN NOVEL JINDAN http://audio.alfachriyah.org/majelis_gabungan/2015/2015-10-31_habib_ahmad_diyaullami.mp3 Download &nbsp 2015-10-24 HABIB ABDURRAHMAN HABSY http://audio.alfachriyah.org/majelis_gabungan/2015/2015-10-24_habib_abdurrahman_habsyi_diyaullami.mp3 Download &nbsp 2015-10-03 HABIB AHMAD BIN NOVEL JINDAN http://audio.alfachriyah.org/majelis_gabungan/2015/2015-10-03_habib_ahmad_diyaullami.mp3 Download &nbsp

Majelis Ta’lim Al Habib Ali Al Habsyi Kwitang ( Oktober 2015)

2015-10-25 CERAMAH HABIB JINDAN BIN NOVEL JINDAN BAB AMAR MA’RUF NAHI MUNKAR http://audio.alfachriyah.org/majelis_kwitang/2015/2015-10-25_habib_jindan_bin_novel_jindan_bab_amar_maruf_nahi_munkar.mp3 Download   2015-10-18 CERAMAH HABIB AHMAD BIN NOVEL JINDAN http://audio.alfachriyah.org/majelis_kwitang/2015/2015-10-18_habib_ahmad_bin_novel_jindan_bab_doa.mp3 Download   2015-10-11 CERAMAH HABIB ABDURRAHMAN BIN THOHA AL HABSY http://audio.alfachriyah.org/majelis_kwitang/2015/2015-10-11_habib_abdurrahman_bin_thoha_alhabsy.mp3 Download   2015-10-11 CERAMAH HABIB JINDAN BIN NOVEL JINDAN BAB SHOLAWAT http://audio.alfachriyah.org/majelis_kwitang/2015/2015-10-11_habib_jindan_bin_novel_jindan_bab_sholawat.mp3 Download   2015-10-04 CERAMAH HABIB JINDAN BIN NOVEL JINDAN…

Audio Pengajian Maulid Malam Jum’at ( 01 Oktober 2015 )

2015-10-01 CERAMAH UST RUHUDDIN PENGAJIAN MAULID MALAM JUM’AT http://audio.alfachriyah.org/malam_jumat/2015/2015-10-01_ust_ruhuddin_pengajian_maulid_malam_jumat.mp3 Download   2015-10-01 CERAMAH UST MUSTHOFA ISMAIL PENGAJIAN MAULID MALAM JUM’AT http://audio.alfachriyah.org/malam_jumat/2015/2015-10-01_ust_musthafa_ismail_pengajian_maulid_malam_jumat.mp3 Download   2015-10-01 CERAMAH HABIB AHMAD BIN NOVEL PENGAJIAN MAULID MALAM JUM’AT http://audio.alfachriyah.org/malam_jumat/2015/2015-10-01_habib_ahmad_bin_novel_pengajian_maulid_malam_jumat.mp3 Download   2015-10-01 CERAMAH HABIB JINDAN BIN NOVEL PENGAJIAN MAULID MALAM JUM’AT http://audio.alfachriyah.org/malam_jumat/2015/2015-10-01_habib_jindan_bin_novel_pengajian_maulid_malam_jumat.mp3 Download  

Pengajian Maulid Malam Jum’at ( Oktober 2015 )

2015-10-29 CERAMAH HABIB AHMAD BIN NOVEL JINDAN PENGAJIAN MAULID MALAM JUM’AT http://audio.alfachriyah.org/malam_jumat/2015/2015-10-29_habib_ahmad_bin_novel_jindan_pengajian_maulid_malam_jumat.mp3 Download   2015-10-29 CERAMAH HABIB SYAFIQ BIN SYEKH ABUBAKAR BIN SALIM PENGAJIAN MAULID MALAM JUM’AT http://audio.alfachriyah.org/malam_jumat/2015/2015-10-29_habib_syafiq_bin_syekh_abubakar_bin_salim_pengajian_maulid_malam_jumat.mp3 Download   2015-10-29 CERAMAH HABIB ALWY BIN AHMAD SYAHAB PENGAJIAN MAULID MALAM JUM’AT http://audio.alfachriyah.org/malam_jumat/2015/2015-10-29_habib_alwy_bin_ahmad_syahab_pengajian_maulid_malam_jumat.mp3 Download   2015-10-22 CERAMAH HABIB JINDAN PENGAJIAN MAULID MALAM JUM’AT http://audio.alfachriyah.org/malam_jumat/2015/2015-10-22_ceramah_habib_jindan_pengajian_maulid_malam_jumat.mp3 Download  …