Pengajian Maulid Malam Jum’at (25 Desember 2014)

2014-12-25 MAULID PENGAJIAN MALAM JUM’AT http://audio.alfachriyah.org/malam_jumat/2014/2014-12-25_maulid_pengajian_malam_jumat_.mp3 Download   2014-12-25 CERAMAH KE 1 UST UBAIDILLAH KHOLID http://audio.alfachriyah.org/malam_jumat/2014/2014-12-25_ceramah_ke1_ust_ubaidillah_kholid_pengajian_malam_jumat_.mp3 Download   2014-12-25 CERAMAH KE 2 SYEH RIDWAN AL AMIRI http://audio.alfachriyah.org/malam_jumat/2014/2014-12-25_ceramah_ke2_syeh_ridwan_al_amiri_pengajian_malam_jumat_.mp3 Download   2014-12-25 CERAMAH KE 3 AL HABIB AHMAD BIN NOVEL http://audio.alfachriyah.org/malam_jumat/2014/2014-12-25_ceramah_ke3_habib_ahmad_bin_novel_pengajian_malam_jumat_.mp3 Download   2014-12-25 CERAMAH KE 4 AL HABIB JINDAN BIN NOVEL http://audio.alfachriyah.org/malam_jumat/2014/2014-12-25_ceramah_ke4_habib_jindan_bin_novel_maulid_pengajian_malam_jumat.mp3 Download