Perjalanan Menuntut Ilmu Bagian 5

Aku turun meninggalkan tempat itu, dan mengunjungi seorang syaikh yang bernama asy-Syaikh Manshur bin Abdunna’im al-Hibthiy di al-Hibthu yang terletak di pesisir pantai. Aku bermalam di rumahnya. Ketika aku meminta doa kepadanya, ia berkata kepadaku, “Kembalilah ke makam asy-Syaikh Abdussalam hingga kau mendapat isyarat darinya.” Maka aku kembali lagi ke makam itu dan menetap di…