Bunda Nabi Besar Muhammad Shalallahu alaihi wa aalihi wa shahbihi wa salam Bagian 3

Al-Harits yang oleh Abdul-Muththalib diperintah menyusul Ab­dullah ke Yatsrib (Madinah) yang sedang sakit, telah tiba kembali di Makkah… seorang diri. Ia pulang membawa berita sedih kepada ayah­nya, kepada Aminah dan kepada kaum kerabat Bani Hasyim. Abdullah bin Abdul-Muththalib telah wafat di tengah kaum kerabat dari pihak ibunya, Bani Makhzum. Ia wafat dalam perjalanan pulang ke…