Sekilas Kehidupan An Nabi SAW Bagian 12

Maula-maula[1] Rasulullah Shalallahu alaihi wa aalihi wa shahbihi wa sallam Zaid bin Haritsah dan anaknya, Usamah bin Zaid, Tsauban, Abu Kabsyah Sulaim (ikut serta dalam perang Badr, lalu dimerdekakan oleh Rasulullah Shalallahu alaihi wa aalihi wa shahbihi wa sallam dan wafat pada masa kekhalifahan ‘Umar bin Khatthab radhiallahu anhu.), Ansah dan Syaqran yang nama aslinya…