ZAINAB BINTI JAHSY R.A. (Wali Nikahnya Paling Mulia) Bagian 7

Pernikahan Rasulullah Shalallahu alaihi wa aalihi wa shahbihi wa sallam  dengan Zainab binti Jahsy r.a. terjadi dalam tahun ke-5 Hijriyah. Ketika itu Zainab berusia 35 tahun. Demi­kian menurut Al-Waqidiy di dalam Al-Ishabah: VIII/93 dan ‘Uyunul-Atsar: 11/304. Nama asli Zainab ialah Barrah. Rasulullah Shalallahu alaihi wa aalihi wa shahbihi wa sallam  sendiri yang memberinya nama baru…