HIZIB BAHR (WIRID PERJALANAN LAUT) YANG DINISBATKAN KEPADA SYAIKH ABU AL-HASAN ASY-SYADZILI Bagian 5

Aku menuju kota Asymunm “kota delima” Ar-Rumman. Aku menyebutnya “kota delima” karena banyak sekali buah delima di sana. Dan sana, buah delima dijual di Mesir. Asymun adalah kota tua-besar di salah satu teluk Nil. Ia memiliki jembatan kayu tempat menambatkan perahu-perahu. Jika waktu ashar tiba, jembatan kayu itu diangkat, sehingga memungkinkan perahu-perahu berlalu lalang. Dari…

HIZIB BAHR (WIRID PERJALANAN LAUT) YANG DINISBATKAN KEPADA SYAIKH ABU AL-HASAN ASY-SYADZILI Bagian 4

Dari Nahrariyah aku menuju kota Abyar,’ sebuah kota yang berarsitektur ldasik dan memiliki banyak masjid, jaraknya tidak terlalu jauh dari Nahrariyah, antara keduanya dipisahkan oleh sungai Nil. Di kota ini diproduksi busana-busana indah yang dijual dengan harga tinggi di Syam, Irak, Mesir, dan lainnya, padahal bagi penduduk Abyar sendiri busana tersebut tidak dipandang baik. Di…

HIZIB BAHR (WIRID PERJALANAN LAUT) YANG DINISBATKAN KEPADA SYAIKH ABU AL-HASAN ASY-SYADZILI Bagian 3

Aku tinggalkan kota ini menuju sebuah kota yang bernama Fuwa.17 Fuwa adalah kota yang sangat elok pemandangannya. Banyak kisah yang mengabarkan keistimewaannya. Di dalamnya terdapat kebun-kebun yang sangat luas. Ia memiliki posisi yang sangat menentukan bagi kehidupan masyarakat. Di sana terdapat makam Syaikah Abu An-Najah, seorang syaikh sekaligus wali dan cendekiawan kota itu, serta zainjah18Syaikh…

HIZIB BAHR (WIRID PERJALANAN LAUT) YANG DINISBATKAN KEPADA SYAIKH ABU AL-HASAN ASY-SYADZILI Bagian 2

Ada sebuah kejadian di Iskandariyah, tepatnya pada tahun 27. Aku mendengar cerita ini ketika aku berada di kota Makkah (semoga Allah selalu memuliakan kota ini). Al-kisah, terjadi pertikaian antara kaum Muslimin dengan para pedagang Kristen. Waktu itu, jabatan walikota Iskandariyah dipegang oleh seorang lelaki yang dikenal dengan sebutan Al-Karki. Sang walikota memutuskan untuk berlindung kepada…

HIZIB BAHR (WIRID PERJALANAN LAUT) YANG DINISBATKAN KEPADA SYAIKH ABU AL-HASAN ASY-SYADZILI

Sebagaimana yang aku sebutkan di atas, setiap tahun Syaikh Abu Al-Hasan Asy-Syadzili melakukan perjalanan, melewati Mesir hulu dan laut Jeddah. Jika ia mengarungi lautan, ia membaca Hizib Bahr setiap hari. Sampai sekarang murid-muridnya juga membacanya. Adapun redaksi Hizib Bahr adalah sebagai berikut: “Ya Allah, wahai Yang Mahatinggi, wahai Yang Mahamulia, wahai Yang Maha Pemurah, wahai…

KARAMAH ABU AL-HASAN ASY-SYADZILI

Syaikh Yaqut menceritakan kepadaku apa yang didengarnya dari sang guru, Abu Al-Abbas Al-Mursi. Ia mengatakan bahwa Abu Al-Hasan Asy-Syadzili berhaji setiap tahun. Ia pergi ke Hijaz melalui Mesir hulu. Selama bulan Rajab sampai akhir musim haji, ia tinggal di Makkah, kemudian berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi wa kemudian kembali ke negerinya. Di akhir tahun…

KARAMAH SYAIKH KHALIFAH & SYAIKH BURHANUDDIN AL-A’RAJ

KARAMAH SYAIKH KHALIFAH Sebagian sahabat Syaikh Khalifah yang dapat dipercaya mengatakan kepadaku, “Syaikh Khalifah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam tidurnya”. Kemudian Rasulullah bersabda, Hai Khalifah, berziarahlah pada kami!” Kemudian Syaikh Khalifah pergi ke Madinah dan mengunjungi Masjid Nabawi. Ia masuk masjid melalui pintu Babussalam sambil mengucap salam kepada Rasulullah. Ia duduk bersandar pada…

ULAMA-ULAMA ISKANDARIYAH

Di antara ulama Iskandariyah adalah Imaduddin Al-Kindi, seorang pakar ilmu bahasa yang juga seorang qadhi. Ia mengenakan sorban yang tidak lazim dikenakan di masa itu, dan aku pun juga belum pernah melihat-nya selama ini. Suatu hari, aku melihatnya duduk di mihrab. Aku melihat seolah-olah sorbannya, menutup hampir seluruh bagian mihrab karena ukurannya yang begitu besar.…

PINTU GERBANG DAN PELABUHAN ISKANDARIYAH

Kota Iskandariyah memiliki empat gerbang: gerbang Sidrah yang menjadi pintu masuk dari arah Barat, gerbang Rasyid, gerbang Al-Bahr (laut), dan gerbang Al-Akhdhar (hijau) yang hanya dibuka pada setiap hari Jumat. Dan gerbang ini, orang-orang keluar untuk melakukan ziarah kubur.13 Nama Barsis atau Barshisha dapat dijumpai dalam kitab AI-Bidayah wa An-Niheyah. Barshisha mempunyai cerita unik yang…

SULTAN TUNISIA

Saat aku memasuki kota Tunisia, kota ini dikuasai oleh Sultan Abu Yahya bin Sultan Abu Zakariya Yahya bin Sultan Abu Ishak Ibrahim bin Sultan Abu Zakariya Yahya bin Abdul Wahid bin Abu Hafsh Rahimahullah. Di Tunisia, terdapat beberapa ulama besar, di antaranya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Qadhi Al-Jamaah Abu Al-Abbas Ahmad bin Muhammad bin…