3- TATA CARA BERWUDLU

Apabila engkau telah selesai istinja’, maka janganlah meninggalkan bersiwak; sebab bersiwak itu dapat membersihkan mulut,  menyenangkan  Allah dan membencikan syetan. Satu kali sholat dengan bersiwak lebih utama daripada tujuh puluh kali sholat tanpa bersiwak. Rasulullah Shallahu alaihi wa aalihi wa shahbihi wasalam bersabda : السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلفَمِ وَمَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ وَمَسْخَطَةٌ للِشَّيْطَانِ Siwak itu menyucikan mulut,…

PENGANTAR PENERJEMAH

SHALAWAT DAN SALAM semoga selalu diberikan kepada Rasulullah, keluarga dan sahabat-sahabatnya, tidak ada daya dan upaya melainkan pertolongan Allah. Wa ba’du: Buku ini semacam diary (catatan harian) yang mengisahkan perjalanan Ibnu Bathuthah. Dia merekonstruksi ulang pengalaman perjalanannya itu dan mendiktekan kepada Ibnu Juzai untuk ditulis ulang. Karena merupakan bahasa lisan atau bahasa diary, maka wajar…

Mungkinkah Lailatul Qadar di Luar Bulan Puasa ?

Mungkinkah Lailatul Qadar di Luar Bulan Puasa ? Oleh : al-‘Allamah al-Habib Salim bin Abdullah asy-Syatiri Di awal pembicaraannya, al-Habib Salim bin Abdullah asy-Syatiri, mengkritik kebiasaan manusia yang cenderung malas beribadah pasca berakhirnya Bulan Ramadhan. Dengan membawakan kiaah yang dialami oleh Sayyidina Abubakar ash-Shiddiq ra pasca wafatnya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa aalihi wa shahbihi wa…

Memperbanyak bacaan al-Qur’an Bagian 4

Para ulama mengatakan, bahwasannya sangat dianjurkan bagi orang yang tidak hafal al-Qur’an untuk banyak mendengar bacaan al-Qur an. Mengenai hal ini, Allah swt berfirman: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Artinya: “Dan apabila dibacakan al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar engkau sekalian mendapatkan rahmat“(Qs. al-A’raafayat: 204). Nabi Muhammad Shalallahu alaihi…

BUNDA SITI KHADIJAH BINTI KHUWAILID R.A. (Ummul-Mu’minin I) Bagian 2

Tibalah kafilah Quraisy di Makkah dengan selamat. Keluarga dari masing-masing anggota kafilah menyambut berbondong-bondong mengerumuni unta-unta yang masih tampak letih. Mereka bergembira-ria menyambut kedatangan keluarganya masing-masing. Tentu saja di­sertai harapan bahwa keluarga yang baru datang itu beroleh rezeki yang sepadan dengan jerih payah perjalanan jauh ke negeri Syam. Itulah mereka, tetapi Muhammad Shalallahu alaihi wa…

Ilmu Fikih sebagai Kontrol Moral

Diriwayatkan dari Bahz bin Hakim r.a. dari ayahnya dari kakeknya, dia berkata, “Aku pernah bertanya pada Rasulullah Shalallahu alaihi wa aalihi wa shahbihi wa salam, `Ya Rasulullah! Berilah kami penjelasan seputar aurat agar kami mengerti batasan-batasanya.’ Rasulullah kemudian menjawab, `Jagalah auratmu kecuali kepada istrimu.’ Kemudian aku bertanya lagi, ‘Lalu bagaimana bila kita berada ditengah-tengah khalayak…

Mukkadimah Bagian 3

Beberapa hal esensial perlu dipahami, sebelum kita menikmati “jamuan perjalanan” karya Ibnu Bathuthah. Tujuannya agar kita tidak larut dalam cerita-cerita yang boleh jadi sulit dibuktikan kebenarannya; tetapi juga tidak menolak secara penuh. Bagaimanapun ada sisi nilai-nilai hikmah yang bisa dipetik dari Rihlah Ibnu Bathutah. Pertama, karya asli Ibnu Bathuthah, berjudul Tuhfah An Nuzhar fi Gharaibil…

Memperbanyak bacaan al-Qur’an Bagian 3

Bagi yang akan menghatamkan al-Qur’an, hendaknya menghatamkannya di permulaan malam atau di pagi hari hingga ia bisa mendapati waktu istighfarnya para malaikat Allah swt dan agar ia bisa mendapatkan bagian istighfarnya. Dalam sebuah atsar disebutkan: “Barangsiapa yang menghatamkan al-Quran di waktu apapun di malam hari, nwka pan, malaikat akan beristighfar untuknya sampai pagi hari. Sedangkan…

BUNDA SITI KHADIJAH BINTI KHUWAILID R.A. (Ummul-Mu’minin I) Bagian 1

Perkenalan Pertama dengan Siti Khadijah r.a. Nabi Muhammad Rasulullah Shalallahu alaihi wa aalihi wa shahbihi wa sallam.: “Allah tidak memberi kepadaku pengganti istri yang lebih baik dari dia (Khadijah r.a.). Ia ber­iman kepadaku di kala semua orang mengingkari kenabianku. Ia membenarkan kenabianku di kala semua orang mendustakan diriku. Ia menyantuni diriku dengan hartanya di kala…