Cara Bersisir Rasulullah SAW

Hadits 031 Ishaq bin Musa al-Anshari menuturkan kepada kami dari Ma’an bin Isa, dari Malik bin Anas, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, ia berkata, “Aku pernah menyisir rambut Rasulullah Shalallahu alaihi wa aalihi wa shahbihi wa salam sedangkan aku dalam keadaan haid.” (HR. at-Tirmidzi, Bukhari dan Muslim) Hadits 032 Yusuf bin Isa…

Faktor yang Menimbulkan Banyak Angan-angan, dan Cara Mengatasinya Bagian 1

Ketahuilah, sesungguhnya ada dua faktor yang menimbulkan banyak angan-angan. Pertama, cinta dunia; dan kedua, kebodohan. Pertama, cinta dunia. Seseorang yang sudah begitu mencintai dunia berikut segala kesenangan, kenikmatan, dan pesona-pesonanya, hatinya pasti merasa berat kalau sampai harus berpisah meninggalkannya. Akibatnya, ia enggan memikirkan tentang kematian yang menyebabkan terjadinya perpisahan tersebut. Siapa yang membenci sesuatu, ia…

BANGSA-BANGSA YANG DIHANCURKAN ALLAH

Usai beribadah haji atau umrah —kalau masih punya kesempatan dan uang lebih— Anda boleh singgah di Yordania, sebuah negeri kerajaan di sebelah utara Arab Saudi. Di sana ada sebuah daerah bernama Lembah Rum atau Lembah Petra yang menyimpan peninggalan purbakala nan mempesona. Di lembah itu Anda dapat menemukan bangunan-bangunan indah dan besar seperti istana kekaisaran…

Bersikap lunak terhadap kaum mukminin bagian 8

Ketahuilah bahwa banyak mengingat kematian merupakan perkara yang sunnah dan sangat dianjurkan, hal ini sangat besar manfaatnya diantaranya membuat angan-angan yang pendek, mengurangi kecintaaan pada dunia, membuat hati rela dengan rezeki seadanya, lebih menyemangatkan diri untuk berbekal dengan amal shaleh menuju akhirat. Dalam hal ini, Rasulullah saw bersabda: أكثروا من ذكر هاذم اللذات Artinya: “Perbanyaklah…

Rambut Rasululah SAW Bagian 2

Hadits 027 Muhammad bin Yahya bin Abu Umar mengungkapkan kepada kami dari Sofyan bin ‘Uyainah, dari Ibnu Abu Najih, dari Mujahid, dari Ummu Hani’ binti Abu Thalib, ia berkata, “Rasulullah Shalallahu alaihi wa aalihi wa shahbihi wa salam datang ke Mekkah di hari penaklukkan kota itu, dan beliau mempunyai empat jalinan rambut (gelombang).” (HR. at-Tirmidzi,…

Keutamaan Sedikit Angan-angan Bagian 6

Abu Muhammad bin Ali az-Zahid menuturkan, “Kami ikut berangkat mengantarkan jenazah di Kuffah bersama Daud ath-Tha’i ke tempat pemakaman. Ketika jenazah sedang dimakamkan, Daud memisahkan diri dan duduk di salah satu sudut pekuburan. Aku mendekat dan mengambil posisi duduk di sampingnya. Ia lalu berkata, ‘Barangsiapa yang takut ancaman, maka akan didekatkan kepadanya apa yang jauh…

KEKUATAN TERSEMBUNYI PETIR

Satu kilatan petir menghasilkan listrik lebih besar daripada yang dihasilkan Amerika. Di malam hari, saat hujan deras, langit tiba-tiba menyala, tak lama kemudian disusul oleh suara menggelegar. Tahukah Anda bagaimanakah petir luar biasa yang menerangi langit muncul? Tahukah Anda seberapa banyak cahaya yang dipancarkannya? Atau seberapa besar panas yang dilepaskannya? Satu kilatan petir adalah cahaya…

Bersikap lunak terhadap kaum mukminin bagian 7

Golongan ketiga, adalah orang-orang bodoh dan tertipu yang berangan-angan panjang hingga membuat mereka lalai akan akhirat dan tidak teringat kematian, mereka mencintai dunia sepenuh hati, berjuang untuk menghiasinya, mengumpulkan harta bendanya, tertipu oleh kemewahannya dan memandang pada kesenangannya, padahal Allah SWT sendiri telah melarang nabi-Nya  mengalihkan pandangan kepadanya. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT: (ولا…