Berpegang Teguhlah Dengan Tali Allah

Firman Allah Ta’ala: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.      (آل عمران: 103  “Berpegang-teguhlah dengan tali Allah, dan janganlah kamu berpecah-belah.” (Ali Imran: 103) Ayat ini merupakan suatu perintah dari Allah Ta’ala untuk berpegang teguh dengan agama yang diridhai-Nya; yaitu menjaga dan mempelajarinya serta meluruskan diri dan bersatu dalam menganutnya. Dan ayat ini juga merupakan suatu…

Tanya Jawab Akidah Ahlussunnah Wal Jamaah Bagian 3

SIFAT-SIFAT TUHAN YANG WAJIB DISEMBAH Soal    :        Apa sifat-sifat Allah, Tuhan yang wajib disembah? Jawab :       Sesungguhnya tidak ada tuhan yang wajib disembah di dunia ini kecuali Allah, satu-satunya tuhan yang tidak ada sekutu bagi-Nya. Dia Tuhan Yang Maha Esa, yang berhak dimintai segala macam kebutuhan, Penguasa Yang Maha…

Sekilas Kehidupan An Nabi SAW Bagian 13

Para Pembantu Rasulullah Shalallahu alaihi wa aalihi wa shahbihi wa sallam Mereka adalah: Anas bin Malik, Hindun dan Asma’ (dua orang anak Haritsah), Rabi‘ah bin Ka‘ab al-Aslami, Ab­dullah bin Mas‘ud, ‘Uqbah bin ‘Amir, Bilal, Sa’ad (maula Abu Bakar radhiallahu anhu), Makhramah bin Abi an-Najasyi, Bukair bin Syaddakh al-Laitsi, Abu Dzarr al-Ghifari, Aiman bin Ummi Aiman,…

Kamuflase dan Perilaku Cerdas Binatang

Allah SWT telah menciptakan semua makhluk hidup dengan ciri dan keahlian yang berbeda sesuai dengan lingkungan tempat hidup mereka. Setiap makhluk hidup menggunakan keahlian ini untuk melindungi diri atau berburu. Beberapa dari mereka menyembunyikan diri dengan teknik kamuflase atau penyamaran yang ahli. Ada yang melakukan mimikri, yakni meniru benda lain, dan ada pula yang melakukan…

Pendurhaka Mati dalam Suul-khatimah

Ketahuilah, bahwa yang selalu mati dalam Suul-khatimah itu adalah orang-orang yang tidak mengambil berat dengan sembahyang fardhu, tidak mengeluarkan zakat yang wajib, dan orang-orang yang menjaga tepi kain kaum muslimin, orang-orang yang mengurangi timbangan , orang-orang yang menipu kaum muslimin dan membelit mereka serta mengelirukan mereka dalam perkara-perkara agama mahupun dunia. Begitu juga dengan orang-orang…

Sekilas Kehidupan An Nabi SAW Bagian 12

Maula-maula[1] Rasulullah Shalallahu alaihi wa aalihi wa shahbihi wa sallam Zaid bin Haritsah dan anaknya, Usamah bin Zaid, Tsauban, Abu Kabsyah Sulaim (ikut serta dalam perang Badr, lalu dimerdekakan oleh Rasulullah Shalallahu alaihi wa aalihi wa shahbihi wa sallam dan wafat pada masa kekhalifahan ‘Umar bin Khatthab radhiallahu anhu.), Ansah dan Syaqran yang nama aslinya…

Gudang Penyimpanan Air di Daun

Daun dari tanaman gurun pasir yang menyimpan air dan bahan makanan biasanya berbentuk silinder, seperti genus stoncrops yang dikenal sebagai Sedum, atau bentuk prisma seperti tanaman di daerah dingin (Carpobrotus). Karena memiliki gudang penyimpanan air, tanaman-tanaman yang hidup di daerah gersang ini memiliki tampilan segar. Air disimpan di dalam batang atau sel dinding tipis dan…

Memohon Husnul-Khatimah

Seseorang Muslim harus selalu memohon agar Allah SWT mewafatkannya dalam Husnul-khatimah, kerana syaitan yang terkutuk itu akan berkata: Aduh! Orang yang memohon Husnul-khatimah itu telah mematahkan tulang belakangku. Celaka, bilakah ia mau membangga-banggakan amalannya. Aku kuatir ia telah tahu tipudayaku. Hendaklah anda memperbanyak mengucap kepujian dan kesyukuran kepada Allah Ta’ala atas nikmat Islam. Sebab nikmat…