Beriman Kepada Qadha’ dan Qadar Bagian 3

Salah seorang penguasa menanyakan masalah takdir kepada al-lmam Muhammad bin Wasi’ ra, beliau menjawab: “Tetanggamu penduduk kuburan lebih patut engkau pikirkan daripada sibuk masalah takdir.” Sudah menjadi sikap golongan kebenaran kalangan salaf dan khalaf mengimani sepenuhnya masalah takdir yang baik dan buruk, mereka   telah   bersepakat   akan   hal   ini   sambil   menahan diri menggunakan masalah takdir sebagai…

Lauk-pauk Rasulullah SAW Bagian 1

Hadits 145 Muhammad bin Sahl bin Askar dan Abdullah bin Abdurrahman mengatakan kepada kami dari Yahya bin Hassan, dari Sulaiman bin Bilal, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah ra., “Sesungguhnya Rasulullah Shalallahu alaihi wa aalihi wa shahbihi wa salam pernah bersabda: ‘Saus yang paling enak adalah cuka,‘” (HR. at-Tirmidzi dan Muslim) Hadits 146 Qutaibah…

Bisnis Sampingan Bagian 47

Bisnis Pernik Bayi Tidak hanya orang dewasa saja yang membutuhkan berbagai pernak-pernik dan aksesori. Bayi pun memiliki banyak pernak-pernik yang dibutuhkan. Pernak-pernik bayi yang berkualitas bagus dan berharga murah masih sangat jarang didapatkan dengan mudah. Kebanyakan, pernak-pernik bayi berharga mahal karena dijual di berbagai toserba yang sudah memiliki nama besar. Bisnis pernak-pernik bayi sangat bagus…

Perjalanan Menuntut Ilmu Bagian 26

Beliau tidak men-talqin zikir kepadaku kecuali setelah lima belas hari. Setelah shalat maghrib dia men-talqin-ku dan berkata kepadaku, “Sekarang ini aku mendengar seruan dari yang Maha Benar tentang dirimu, bahwa aku hanyalah sahabatmu dan syaikhmu (guru pembimbing spiritual) bukanlah aku” Ucapan beliau yang menyatakan sahabatku adalah kerendahhatiannya. Pada saat itu aku malu untuk bertanya kepadanya…

Wafatnya Sayidina Umar ibnul-Khaththab Bagian 2

Kami datang untuk menjenguknya. Orang-orang pun berdatangan seraya memujinya. Seorang pemuda maju ke depan dan berkata, ‘Berbahagialah, wahai Amirul Mukminin atas berita gembira dari Allah. Engkau adalah sahabat Rasulullah Shalallahu Alaihi Wa Aalihi Wa Shahbihi Wa Salam, dan termasuk yang mula-mula masuk Islam. Kemudian engkau diserahi amanat kepemimpinan, dan engkau telah memerintah dengan adil, sampai…

Dakwah Dengan Kasih Sayang Bagian 2

SEGALA puji bagi Allah SWT… Semoga Allah SWT senanti­asa mencurahkan rahmat kepada Sayidina Mu­hammad, juga segenap keluarga dan sahabat beliau, dan segenap para pengikut mereka hingga hari pen­imbangan amal Juga, kepada para malaikat, para Nabi dan utusan, segenap keluarga dan sahabat mereka serta para pengikutnya hingga hari pem­balasan. Kami memuji Allah SWT yang telah memudahkan…

Beriman Kepada Qadha’ dan Qadar Bagian 2

Karena Allah SWT mensifatkan sebagian musuh-Nya dalam al-Qur’an. Bahwaannya mereka selalu berdalih dengan takdir Allah SWT, lalu Allah SWT mengingkari dan mencela mereka atas alasan itu, serta ia tidak menerima alasan itu dari mereka, bahkan mendustakan mereka. Dalam hal ini, Allah SWT berfirman: Artinya: “Orang-orang yang mempersekutukan Tuhan, akan mengatakan: ‘Jika Allah menghendaki, niscaya kami…

Roti Rasulullah SAW Bagian 2

Hadits 141 Muhammad bin Basy-syar mengutarakan kepada kami dari Mu’adz bin Hisyam, dari ayahnya, dari Yunus, dari Qatadah, dari Anas bin Malik, ia berkata, “Nabi Shalallahu alaihi wa aalihi wa shahbihi wa salam tidak pernah makan di atas meja, tidak pula dengan piring, dan tidak pernah pula dibuatkan untuknya roti gandum yang lembut.” Yunus berkata,…

Hukum Talqin (Pengajaran) Kepada Mayat

Soal : Apa Hukum talqin (pengajaran) kepada mayat? Jawab : Di kalangan ulama ahli ijtihad, tidak ada perbedaan pendapat mengenai talqin (mengajarkan kalimat لا اله إلا الله  ) kepada orang yang sedang sekarat,berdasarkan hadits: لقنوا مو تاكم بلا اله الا الله “Hendaklah kamu semua mengajarkan kepada orang orang meninggal kalian dengan kalimat Laa ilaha illallah…